Werknemers die werken vanuit passie zijn meer gemotiveerd en productiever. Zij handelen vanuit mogelijkheden en kansen. Als trainer en coach komen wij in onze praktijk vaak werknemers tegen die in de huidige onzekere financiële situatie kiezen voor zekerheid. Dit leidt tot verlies van flexibiliteit en gebrek aan het nemen van eigen initiatieven. Negatieve bijproducten hiervan zijn het vasthouden aan (schijn)zekerheden en (informele) rechten.

 

De training kies bewust in je loopbaan maakt passie voor het werk weer mogelijk. Werknemers zijn door onze training, kies bewust in je loopbaan, bezig met een oriëntatie op zichzelf, hun werk en hun omgeving. Ze worden zich bewust van wat ze willen, nog meer kunnen en van wat ze ànders kunnen doen. Werknemers tonen weer lef omdat ze handelen vanuit hun kracht en leren weer vrij te denken.

 

In deze training wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker met het oog op de winsten voor u als werkgever. Dit betekent dus niet automatisch dat onze deelnemers altijd kiezen voor een baan buiten uw organisatie. Wellicht is binnen uw bedrijf of zelfs in de huidige functie een andere invulling mogelijk om tot een meer gemotiveerde en effectievere medewerker te komen.

 

De training zorgt ervoor dat uw goede mensen ook op lange termijn gemotiveerd blijven. Rekening houdend met de te verwachten kennis-leegloop door uitstroom van de babyboomers van de jaren 40/50 is het belangrijk dat u de kennis in het bedrijf de komende jaren op pijl houdt.

 

De training kies bewust in je loopbaan trainen zorgt voor werknemers die:

- productiever zijn

- pro˗actiever zijn

- handelen vanuit passie

- werken vanuit eigen verantwoordelijkheid

- meer initiatieven tonen

- beter functioneren

- kunnen worden aangesproken op de in het LIV (Loopbaan Intentie Verklaring) vastgelegde keuzes

 

Tot slot willen wij graag met u in gesprek om samen met u te kijken hoe uw medewerkers beter zouden kunnen presteren. Om een goed resultaat van de training te bereiken is het een voorwaarde dat de werknemer zijn eigen mogelijkheden durft te ontwikkelen en zich daarbij door de werkgever gesteund weet. Wij kijken graag met u hoe wij uw organisatie belangen en de belangen van de werknemers kunnen vertalen in een win-win situatie.