De omvang van de training bestaat uit zeven dagen, met een frequentie van eens in de twee weken.

 

De training is bedoeld voor:

 

Centraal staat het invullen van loopbaan wensen of het ontdekken daarvan.

 

De  werkt met en vanuit: oriëntatie, bewustwording, lef en vrijheid:

 

Oriëntatie: omdat jij je afvraagt: “wat ben ik wel, wat ben ik niet en wat ben ik misschien nog meer? Waar wil ik naar toe en wat houdt mij dan tegen?”

Bewustwording: omdat jij je bewust wordt van wat je wilt, hoe je dat kunt realiseren en wat je daar nog voor te doen hebt.

Lef: omdat jij zelf werkelijk keuzes maakt en ze vastlegt, zodat ze zichtbaar zijn voor jezelf en je omgeving.

Vrijheid: omdat jij het heft weer in handen hebt en jij de keuzes maakt.

 

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen: