Door het volgen van de training kiezen de deelnemers bewust voor een volgende stap in hun loopbaan met de intentie zich hieraan te confirmeren.

 

De thema’s die behandeld worden in de 7 dagen zijn:

 

Er wordt gewerkt vanuit het hoofd-hart-handen principe: denken, voelen en doen.

Je gaat onderzoeken wat jouw diepere drijfveren zijn en er worden handvaten geboden om hier uiting aan te geven. De training biedt theorie, bezinning en bewustwording, onder andere vanuit principes van NLP.

Belangrijk is de combinatie van het uitvoeren van opdrachten en het opdoen van ervaringen. Zo oefen je met nieuwe situaties en vaardigheden. Het theoretische onderdeel gaat over niveaus van communicatie, het geven van feedback en het werken met overtuigingen.

De training is zeer praktisch toepasbaar en bedoeld om meteen mee aan de slag te gaan.

 

Wij bieden niet HET antwoord op al je vragen, maar geven je handvaten om de antwoorden zelf te vinden. Deze innerlijke zoektocht wordt praktisch ondersteund. Eigen doelstellingen worden in Aktie omgezet. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een keuze maken met betrekking tot het vervolg van hun loopbaan. Deze keuze wordt vastgelegd in een LIV (Loopbaan Intentie Verklaring).  Het doel van de LIV is het vastleggen van de gemaakte keuzes, zodat deze ook na de training helder en duidelijk richting blijven bieden.